Pla Parcial Polisports

Ordenació d’un sector residencial i d’una àmplia zona d’equipaments esportiu-educatius que conformen i

acaben el creixement de Les Forques i de l’àrea urbana sud del municipi de Vilafant.