Pla Especial de Millora Urbana 09.01 Sant Cristòfol – Olot

La reordenació d’una àrea central al raval de Sant Cristòfol pendent de rehabilitació i amb un buit urbà al costat del riu Fluvià i proper al centre de la ciutat.

La proposta adequa el manteniment i la reestructuració urbana de la trama viària i l’edificació històrica amb la creació d’un parc central, una àrea d’equipaments i l’ordenació de la volumetria de l’edificació dels nous barris i la seva integració en el teixit històric.