PEMU 2 Avda Catalunya - Calonge

Ordenació d’una petita part de l’Avinguda Catalunya que es proposa com a nou i futur eix de centralitat de Sant Antoni de Calonge, amb la transformació de l’antiga carretera C-150, que ha de perdre l’efecte barrera que ha estat durant els darrers anys per convertir-se en nou eix d’atracció d’activitat, i sutura dels creixements al nord de la mateixa amb el nucli de Sant Antoni.

Inclou l’estudi d’ordenació de tot el front nord de l’avinguda, amb la incorporació de propostes per als diferents sectors que conformen aquest nou eix.