Pla Especial de la Vila Olímpica i Parc de la Draga. – Banyoles (1992)

La realització de les proves de rem dels Jocs Olímpics del 92, a la ciutat de Banyoles, va permetre endegar una operació de renovació urbana per ubicar la Vila Olímpica en una antiga zona industrial i d’activitats dispars, i va permetre la configuració de la nova façana nord de la ciutat i un parc urbà equipat.

El Pla Especial va tendir a la recerca d’un equilibri entre els avantatges que, per la formalització de la ciutat, comporta la continuïtat urbana dels blocs que conformen illes, tot definint els espais de carrers i places, amb els avantatges que comporta per a l’usuari la previsió dels espais d’enjardinament oberts.