Pla Especial i projecte d’urbanització Frontissa del Güell –Girona (1998-2003)

La construcció del nou pont de Fontajau va permetre la creació d’una nova entrada i una nova via bàsica de distribució de trànsit al bell mig de la ciutat. La configuració urbana de la traça ha de permetre el relligam de la trama urbana dels barris situats a ambdós costat del riu Güell, eliminant l’efecte barrera que el riu ha suposat fins aquest moment.