POUM Castell-Platja d'Aro

Ordenació d’un municipi de primera línea de costa, de la Costa Brava centre, situat entre Sant Feliu de

Guíxols i Calonge, amb un planejament vigent molt expansionista aprovat l’any 1990.