Altres Projectes

Modificació Pla General, “Sector Ctra. Vilajuïga" - Roses (1999)

Revisió del Programa d'Actuació Urbanística Municipal i modificació dels sòls urbanitzables del PGOU de Figueres   (1999)

Modificació PGOU “Campus Montilivi - Universitat de Girona" - Girona (1998)

Modificació P.G. I P. E. Sector Equipament Vilatenim (1998)

Adaptació i actualització del PGOU del municipi de Girona (col·laboració amb X. Canosa / arqt.) (1997)

Normes Subsidiàries de la Vall d'en Bas (1995)

Modificació Pla General, “Sector industrial Aparcaments"- La Jonquera (1992)

Normes Subsidiàries de la Vall de Bianya (1990)