POUM Calella

Reordenació d’un dels municipis pioners del turisme dels anys 70, amb una reconversió del teixit industrial cap al sector turístic i de serveis, amb una proposta de grans parcs i equipaments d’abast supramunicipals.