Pla Director Urbanístic de las ARES del Maresme

El PDU s’emmarca dins el programa de concertació i el Pacte Nacional per l’habitatge, dels departaments de PT i OP i Medi Ambient i Habitatge, per al desplegament de les Àrees residencials estratègiques dins la comarca del Maresme. El PDU inclou l’ordenació detallada a nivell de planejament derivat i infraestructures urbanístiques, de cada una de les ARES pel seu desenvolupament