Habitatges unifamiliars aparellats

Superficie: 161.50m2

El plantejament del projecte prioritza la independència formal i funcional dels habitatges. Es tractan, doncs, com a habitatges independents, cosa que es mostra en la materialització de les façanes.