Pla Parcial i Urbanització del sector Peracaula a St Joan les Fonts - 2007

Ordenació de l’eixampla de Sant Joan les Fonts, situat a l’altre costat del riu i contigu al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, per completar la trama urbana i edificació existent amb zones de diferents densitats i tipologies, en una àrea sensible per la seva proximitat i influència del riu Fluvià i per la inclusió en els seus espais lliures dels mulladius de la riera de Marlets, i l’incorporació dels recs d’aigua existents dins l’urbanització del sector.

El projecte manté la continuïtat dels recs a cel obert provinents dels Marlets, fins al riu, incorporant-los en la trama urbana i d’espais lliures del sector

El pla contempla normativa específica mediambiental pel control de les obres, vegetació, la gestió de les aigües, residus, enllumenat, estalvi energètic i adequació de l’edificació amb criteris d’ecoeficiència.