Ordenació i Rehabilitació de la plaça de la Vila de Vallfogona - 2003

Arranjament de la Plaça de la Vila S.XII     - Obra finalista Premis FAD 1999.

El projecte inclou l’arranjament i urbanització de la plaça així com les obres d’infraestructures dels serveis urbanístics, la pujada al castell completa el projecte d’arranjament de la Plaça de la Vila, amb una via de connexió d’aquest centre de la Vila vella amb el Castell, possibilitant un nou recorregut per visitar aquest petit nucli urbà medieval.

El tractament i la pavimentació s’adapta a la difícil topografia i als nivells canviants, buscant una simplicitat i naturalitat, com si aquest tractament estès implícit, o existent en la pròpia ordenació i construcció inicial.